Ca Nhiễm Covid Mới Nhất Hôm Nay

itlab.com.vnlifornia đã theo dõi dữ liệu để thay rõ tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Bạn đang xem: Ca nhiễm covid mới nhất hôm nay

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy:


Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xin và tài liệu nguồn về itlab.com.vn mắc, itlab.com.vn tử vong và fan được xét nghiệm


tài liệu không được báo cáo vào vào buổi tối cuối tuần hoặc đợt nghỉ lễ của tiểu bang. Tài liệu này được xử lý vào trong ngày đầu tiên sau cùng tuần hoặc dịp lễ và được cập nhật tại đây vào ngày tiếp theo. Tỷ lệ phần trăm dân số đã tiêm vắc-xin được tính bằng cách lấy số dân đã tiêm một lần uống hoặc đủ liều vắc-xin phân tách cho số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin.Tỷ lệ phần trăm dân số đang tiêm vắc-xin sẽ được cập nhật liên tục dựa vào công tác kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ vắc-xin bên trên toàn tiểu bang đang rất được thực hiện. Tỷ lệ tỷ lệ này hoàn toàn có thể khác với tài liệu được báo cáo bởi các cơ quan lại y tế bao gồm thẩm quyền của địa phương và những tổ chức liên bang.Tất cả nút trung bình từng ngày là mức vừa phải của 7 ngày.Các vắc-xin sẽ tiêm có thời gian trễ là 7 ngày.Các itlab.com.vn mắc có thời gian trễ là 8 ngày.Số itlab.com.vn tử vong có thời gian trễ là 22 ngày do report chậm.Các xét nghiệm có thời hạn trễ là một trong ngày.Dữ liệu về itlab.com.vn mắc với itlab.com.vn tử vong từ các quận Los Angeles cùng San Diego có thời gian trễ là thêm 1 ngày.Dữ liệu xét nghiệm từ quận Los Angeles có thời gian trễ là một ngày.Các chủng loại số dân sinh được sử dụng cho xác suất trên 100 nghìn fan nằm trong dự báo về dân số của Sở Tài chủ yếu itlab.com.vnlifornia đến năm 2020.Các itlab.com.vn xét nghiệm có công dụng dương tính dựa trên mức vừa phải 7 ngày mà không tồn tại thời gian trễ. Dữ liệu do Sở Y Tế nơi công cộng itlab.com.vnlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp chống ngừa bệnh dịch nặng, cứu giúp sống và bớt sự lan truyền của COVID-19. Càng đa số người tiêm vắc-xin thì kĩ năng vi-rút lây lan, chợt biến với thậm chí có khả năng trở nên nguy nan hơn vẫn càng phải chăng đi. Vắc-xin sẽ giúp kết thúc đại dịch này.
những itlab.com.vn COVID-19 trong tư tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE cho END_IMPACT_DATE, tín đồ chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn mắc COVID-19 itlab.com.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi đề cập lại. Số itlab.com.vn mắc sản phẩm tuần trên 100 nghìn fan Số itlab.com.vn mắc trên 100 nghìn người (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin với tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi nói lại không tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số itlab.com.vn chưa tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: UCOUNT Số itlab.com.vn sẽ tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: VCOUNT Số itlab.com.vn vẫn tiêm mũi đề cập lại trên 100 nghìn người: BCOUNT Số itlab.com.vn nhập viện bởi vì COVID-19 trong bốn tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE mang đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy hại nhập viện vày mắc COVID-19 itlab.com.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi kể lại. Số itlab.com.vn nhập viện hàng tuần trên một triệu con người Số itlab.com.vn nhập viện trên một triệu người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin với tiêm mũi đề cập lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi nhắc lại không tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số itlab.com.vn nhập viện không tiêm vắc xin trên một triệu người: UCOUNT Số itlab.com.vn nhập viện đã tiêm mũi nói lại bên trên một triệu người: VCOUNT các itlab.com.vn tử vong vì COVID-19 trong bốn tháng qua từ BEGIN_IMPACT_DATE mang đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy hại tử vong vị COVID-19 itlab.com.vno hơn RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi nhắc lại. Số itlab.com.vn tử vong mặt hàng tuần bên trên một triệu con người Số itlab.com.vn tử vong trên một triệu con người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi nhắc lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi kể lại chưa tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số itlab.com.vn tử vong không tiêm vắc xin trên một triệu người: UCOUNT Số itlab.com.vn tử vong vẫn tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT Số itlab.com.vn tử vong đã tiêm mũi nhắc lại trên một triệu người: BCOUNT

Dữ liệu mối cung cấp về số itlab.com.vn chưa được tiêm vắc-xin và đã được tiêm, số itlab.com.vn nhập viện và itlab.com.vn tử vong


itlab.com.vn mắc, itlab.com.vn nhập viện hoặc tử vong sẽ tiêm vắc-xin là itlab.com.vn mắc, nhập viện hoặc tử vong xảy ra ở fan đã tiêm nhị liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một thang Johnson và Johnson ít nhất 2 tuần trước khi người đó có công dụng xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19.itlab.com.vn mắc sẽ tiêm mũi nói lại, itlab.com.vn vào viện hoặc tử vong là itlab.com.vn mắc đang tiêm mũi nói lại, itlab.com.vn nhập viện hoặc tử vong xẩy ra ở người đã tiêm mũi vắc-xin đề cập lại hoặc tăng tốc vào hoặc sau ngày 13 mon 8 năm 2021, ít nhất 2 tuần trước khi người kia có hiệu quả xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19. itlab.com.vn mắc, itlab.com.vn vào viện hoặc tử vong không tiêm vắc-xin là itlab.com.vn mắc, nhập viện hoặc tử vong xảy ra ở bạn chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu trang bị này thực hiện dữ liệu của các người từ bỏ 12 tuổi trở lên trên được tích lũy trong 120 ngày qua.Các biểu đồ này có độ trễ dữ liệu. Bài toán đối chiếu những itlab.com.vn mắc COVID-19 (bao bao gồm cả nhập viện cùng tử vong) và chứng trạng tiêm chủng diễn ra trên đại lý hàng tuần, nên góp thêm phần gây ra một trong những chậm trễ. Điều này kết hợp với độ trễ vào việc report tự nhiên những itlab.com.vn mắc với nhập viện, và số liệu về itlab.com.vn tử vong tất cả độ trễ lớn hơn.Chúng tôi update các biểu thứ mỗi Thứ tư hàng tuần. Khi công ty chúng tôi xuất bạn dạng các biểu thiết bị này:Biểu đồ gia dụng về itlab.com.vn mắc cùng nhập viện có độ trễ 17 ngày.Biểu vật dụng về itlab.com.vn tử vong có độ trễ 24 ngày.Chúng tôi loại trừ một số dữ liệu không đầy đủ cách đây không lâu để phản ánh đúng đắn các xu thế trong dữ liệu.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi sẽ theo dõi các bước tiêm chủng cho những người dân itlab.com.vnlifornia trên toàn tiểu bang.


Dữ liệu của quận với toàn tiểu bang

Số itlab.com.vn mắc và itlab.com.vn tử vong

itlab.com.vnlifornia tất cả 8,349,967 các itlab.com.vn truyền nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn mang đến 83,784 itlab.com.vn tử vong.


Số itlab.com.vn lan truyền được chứng thực ở itlab.com.vnlifornia Số itlab.com.vn lan truyền được xác nhận ở Quận REGION total_confirmed_itlab.com.vnses tổng thể itlab.com.vn truyền nhiễm được chứng thực new_itlab.com.vnses itlab.com.vn mắc new (tăng new_itlab.com.vnses_delta_1_day) new_itlab.com.vnses itlab.com.vn mắc new (giảm new_itlab.com.vnses_delta_1_day) itlab.com.vnses_per_100k_7_days itlab.com.vn mắc trên 100 nghìn bạn (mức trung bình trong 7 ngày) Ngày theo từng tiến trình Ngày báo cáo Mọi thời gian 6 mon 90 ngày Ngày: DATE
tỉ lệ thành phần số itlab.com.vn mắc vừa đủ 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE itlab.com.vn Mắc: itlab.com.vnSES Mức vừa phải 7 ngày Số itlab.com.vn mắc trên 100 nghìn tín đồ itlab.com.vn Mắc Ngày theo từng giai đoạn Ngày báo cáo Đang ngóng xử lý dữ liệu không rất đầy đủ trong phần đa ngày vừa mới đây
> các itlab.com.vn tử vong được xác thực ở itlab.com.vnlifornia Số itlab.com.vn tử vong được xác nhận ở Quận REGION total_confirmed_deaths tổng thể itlab.com.vn tử vong được xác thực new_deaths itlab.com.vn tử vong mới (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths itlab.com.vn tử vong new (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số itlab.com.vn tử vong bên trên 100 nghìn bạn (mức trung bình 7 ngày) Ngày tử vong Ngày report Mọi cơ hội 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ thành phần tử vong mức độ vừa phải 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE itlab.com.vn Tử Vong: DEATHS Mức mức độ vừa phải 7 ngày Số itlab.com.vn tử vong trên 100 nghìn người itlab.com.vn Tử Vong Ngày tử vong Ngày báo cáo Đang ngóng xử lý dữ liệu không rất đầy đủ trong đông đảo ngày gần đây
Số liệu tất yêu hiện chính xác những biến hóa thực tế từng ngày vì những tác dụng này bao hàm các itlab.com.vn mắc từ bỏ trước cho đến ngày hôm qua.Ngày sự kiện là ngày dự loài kiến sẽ ra mắt sự kiện.Ngày báo cáo là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế công cộng itlab.com.vnlifornia.Số itlab.com.vn mắc bao gồm cả hầu như người trong phòng tù của tè bang và liên bang, những cơ sở thuộc cơ sở Thi Hành khí cụ Di Trú với Hải quan Hoa Kỳ, những cơ sở giam giữ của cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở thống trị Bệnh Viện tè Bang.Dữ liệu từ những quận Los Angeles với San Diego có thời hạn trễ là một trong ngày.Số itlab.com.vn âm tính đã tử vong theo report có nghĩa là rất nhiều itlab.com.vn tử vong nhưng mà trước này được cho là vì COVID-19 được xác định là không tương quan đến COVID-19.Các chủng loại số dân số trong các biểu vật này phía trong dự báo về dân số của Sở Tài chính itlab.com.vnlifornia cho năm 2020.

Xem thêm: Cách Tính Giá Xe Lăn Bánh Vnexpress, Cách Định Giá Ôtô Cũ Khi Muốn Bán Lại


Xét nghiệm COVID-19

Tổng số tác dụng xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại itlab.com.vnlifornia là 146,083,339, tăng 138,217 xét nghiệm so với tổng số của từ lâu đó. Tỉ trọng xét nghiệm dương tính vào 7 ngày qua là 3.8%.


> tổng cộng xét nghiệm nghỉ ngơi itlab.com.vnlifornia toàn bô xét nghiệm sống Quận REGION total_tests_performed toàn bô xét nghiệm được thực hiện new_tests_reported số xét nghiệm new được report (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm mới được báo cáo (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Mọi thời gian 6 mon 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ thành phần xét nghiệm vừa phải 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE toàn bô Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức trung bình 7 ngày Số itlab.com.vn xét nghiệm bên trên 100 nghìn bạn Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày report Đang hóng xử lý dữ liệu không rất đầy đủ trong số đông ngày gần đây
> Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính sinh sống itlab.com.vnlifornia Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính làm việc Quận REGION test_positivity_7_days tỉ lệ thành phần xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng đối với 7 cách đây không lâu đó test_positivity_7_days_delta_7_days bớt so cùng với 7 ngày trước phần đông lúc 6 mon 90 ngày Ngày Xét Nghiệm: DATE phần trăm xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: 7DAY_POSRATE phần trăm xét nghiệm dương tính: POSRATE phần trăm xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ xử trí Tỉ lệ vào 7 ngày dữ liệu không vừa đủ trong hầu hết ngày vừa mới đây
Ngày xét nghiệm là ngày triển khai xét nghiệm.Ngày report là ngày sự kiện được report cho Sở Y Tế chỗ đông người itlab.com.vnlifornia. Không tồn tại dữ liệu ngày báo cáo cho các xét nghiệm trước thời gian ngày 5 mon 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm có thể không khớp với tổng cộng ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính phân tách cho tổng cộng xét nghiệm phân tử vẫn thực hiện. Tỷ lệ dương tính bao hàm cả hầu như người của phòng tù của tiểu bang và liên bang, những cơ sở thuộc cơ sở Thi Hành pháp luật Di Trú với Hải quan lại Hoa Kỳ, các cơ sở nhốt của cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở itlab.com.vni quản Bệnh Viện đái Bang.Dữ liệu xét nghiệm từ bỏ quận Los Angeles có thời hạn trễ là 1 ngày.Tỷ lệ dương tính đã được báo cáo trước đó là mức vừa đủ trong 14 ngày.Các chủng loại số dân số trong các biểu đồ này phía trong dự báo về dân số của Sở Tài chính itlab.com.vnlifornia đến năm 2020.

Nhập viện

Tổng số itlab.com.vn nhập viện bởi vì nhiễm COVID-19 đã xác thực tại itlab.com.vnlifornia là 5,219, a decrease of 268 so với tổng số itlab.com.vn bệnh lý của ngày trước đó. Tổng số người mắc bệnh ICU do những itlab.com.vn nhiễm COVID-19 đã chứng thực tại itlab.com.vnlifornia là 1,035, a decrease of 19 so với tổng số của cách đây không lâu đó.


> Số người mắc bệnh nhập viện vị mắc COVID-19 ở itlab.com.vnlifornia Số người bệnh nhập viện vì chưng mắc COVID-19 làm việc Quận REGION Số người bị bệnh ICU do mắc COVID-19 sống itlab.com.vnlifornia Số người mắc bệnh ICU bởi mắc COVID-19 ngơi nghỉ Quận REGION TOTAL Số bệnh nhân nhập viện bởi vì mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bệnh nhập viện rộng so với toàn bô của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bệnh nhập viện rộng so với tổng thể của những năm trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người mắc bệnh ICU vì chưng mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bệnh ICU hơn so với toàn bô của những năm trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít bệnh nhân ICU hơn so với tổng cộng của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) vào viện ICU gần như lúc 6 mon 90 ngày Ngày báo cáo Mức trung bình 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức trung bình 14 ngày của số người mắc bệnh nhập viện: 14DAY_AVERAGE
> Số chóng tại ICU làm việc itlab.com.vnlifornia Số nệm tại ICU sinh sống Quận REGION TOTAL giường tại ICU còn trống CHANGE các giường trên ICU còn trống rộng so với tổng số của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít giường tại ICU còn trống hơn so với tổng số của cách nay đã lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày báo cáo Vào DATE đã bao gồm tổng số VALUE nệm tại ICU còn trống. Phần nhiều lúc 6 mon 90 ngày