Bộ máy chính trị việt nam

Sáng 31/1, Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII triển khai phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Bạn đang xem: Bộ máy chính trị việt nam


*
Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn nước khóa XIII.

Xem thêm: Trực Tiếp Đêm Chung Kết Giọng Hát Việt Nhí 2014 : Thiện Nhân Đăng Quang


DANH SÁCH

Sở Chính trị, Ban Bí thư cùng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

I- BỘ CHÍNH TRỊ

1. Đồng chí Nguyễn Prúc Trọng, Tổng Bí thỏng, Chủ tịch nước

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mạo Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minch Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thỏng Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thị trấn Hà Nội

5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Sở trưởng Sở Công Thương thơm, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân về tối cao

7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

8. Đồng chí Đinc Tiến Dũng, Sở trưởng Sở Tài chính

9. Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ đọng trưởng Bộ Quốc chống, Tổng Tham mê mưu trưởng Quân nhóm quần chúng Việt Nam

10. Đồng chí Tô Lâm, Sở trưởng Bộ Công an

11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

12. Đồng chí Trần Tkhô nóng Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13. Đồng chí Phạm Bình Minch, Phó Thủ tướng mạo Chính phủ, Sở trưởng Sở Ngoại giao

14. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí tlỗi Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị đất nước HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Võ Vnạp năng lượng Thưởng trọn, Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương

17. Đồng chí Phan Đình Trốc, Trưởng Ban Nội bao gồm Trung ương

18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

II- BAN BÍ THƯ

Ban Bí tlỗi Trung ương khóa XIII bao gồm một số đồng minh Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị cắt cử tmê mẩn gia Ban Bí tlỗi với 5 bè bạn được thai tại Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn uống Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

2. Đồng chí Bùi Thị Minch Hoài, Phó Chủ nhiệm trực thuộc Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

3. Đồng chí Lê Minch Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4. Đồng chí Lê Minc Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team dân chúng Việt Nam

III - Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tất cả 19 đồng chí;

Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú liên tiếp được bầu có tác dụng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.