BỎ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TIN HỌC


*

Chính thức bỏ chứng từ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư (Ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông bốn 02/2021/TT-BNV phương tiện mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nhiệm vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chăm ngành hành bao gồm và công chức siêng ngành văn thư.

Bạn đang xem: Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học

Thay vào đó, yêu ước công chức hành bao gồm có tài năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được nước ngoài ngữ làm việc trình độ phù hợp tùy theo yêu cầutrong tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.

Hiện hành, Thông bốn 11/2014/TT-BNV, Thông bốn 14/2014/TT-BNV yêu mong về chứng từ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư như sau:

*Các ngạch công chức hành chính:

- Ngạch nhân viên cao cấp:

+ Có chứng từ ngoại ngữ với chuyên môn tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ vn theo hình thức tại Thông bốn 01/2014/TT-BGDĐT.

+ Có chứng chỉ tin học với chuyên môn đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo luật pháp tại Thông tứ 03/2014/TT-BTTTT.

- Ngạch nhân viên chính:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ chuyên môn tương đương bậc 3.

+ Có chứng từ tin học tập với chuyên môn đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngạch chăm viên:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với chuyên môn tương đương bậc 2.

+ Có chứng chỉ tin học tập với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngạch cán sự:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1.

Xem thêm: Ban Lãnh Đạo Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam (Vietnam Advertising Association

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bản.

- Ngạch nhân viên: không yêu cầu.

*Các ngạch công chức văn thư:

- Ngạch Văn thư chính:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 (hoặc tương đương).

+ Có chứng chỉ tin học tập với trình độ chuyên môn đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngạch Văn thư:

+ Có chứng từ ngoại ngữ chuyên môn bậc 2 (hoặc tương đương).

+ Có chứng từ tin học với chuyên môn đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngạch Văn thư trung cấp:

+ Có chứng từ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương).

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ chuyên môn đạt chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ bản.