Danh sách 18 ủy viên bộ chính trị khóa xiii

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/2, trên phiên Bế mạc Đại hội XII, đồng chí Võ Văn uống Thưởng trọn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII sẽ báo cáo công dụng thai cử nhân sự Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Danh sách 18 ủy viên bộ chính trị khóa xiii


*
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẫn bầu 18 bằng hữu Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mạo Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minch Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành thị Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng trọn, Trưởng Ban Tuim giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Sở trưởng Bộ Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí tlỗi Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Vnạp năng lượng Giang, Tổng Tđắm say mưu trưởng Quân nhóm Nhân dân đất nước hình chữ S, Thứ đọng trưởng Bộ Quốc chống.

Xem thêm: Đã Bắt Được Hung Thủ Bắn " Đại Ca Giang Hồ Hải Phòng Trọng Thương Giữa Ban Ngày

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án dân chúng tối cao

14. Đồng chí Trần Tkhô giòn Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị nước nhà HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Sở Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinc tế Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Sở trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẫn bầu đồng minh Nguyễn Prúc Trọng, Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa toàn nước duy trì chức Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí tlỗi Trung ương khóa XIII bao gồm một số bạn bè Ủy viên Sở Chính trị được Bộ Chính trị cắt cử tmê man gia Ban Bí thư với 5 bạn bè được bầu tại Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minch Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân nhóm quần chúng. # Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Vnạp năng lượng Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minc Hoài, Phó Chủ nhiệm trực thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh khô tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minch Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Prúc Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thỏng cam kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Vnạp năng lượng phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Ngulặng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minc Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Vnạp năng lượng Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thỏng Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Vnạp năng lượng Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Vnạp năng lượng Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu bằng hữu Trần Cđộ ẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII duy trì chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ khóa: Đại hội , Sở Chính trị , Chủ tịch nước , Nguyễn Prúc Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , Chính trị , Thủ tướng tá , Phạm Minc Chính , Vương Đình Huệ , Trần Tuấn Anh , Nguyễn Hòa Bình , Lương Cường , Đinc Tiến Dũng , Phan Văn uống Giang , Tô Lâm , Trương Thị Mai , Trần Thanh hao Mẫn , Phạm Bình Minc , Nguyễn Vnạp năng lượng Nên , Nguyễn Xuân Thắng , Võ Văn Thưởng , Phan Đình Trộc rạc , Trần Cđộ ẩm Tú , Đỗ Vnạp năng lượng Chiến , Bùi Thị Minc Hoài , Lê Minch Hưng , Lê Minc Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , Trần Cđộ ẩm Tú