Tại Hoa Kỳ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi được tài trợ chủ yếu bởi Medicare, Medicaid Medicaid , Cơ quan Quản lý Y tế Cựu chiến binh (Veterans Health Administration) Hội chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh Tại Hoa Kỳ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi được tài trợ chủ yếu bởi Medicare, Medicaid, Cơ quan Quản lý Y tế Cựu chiến binh (Veterans Health Administration), bảo hiểm… đọc thêm , bảo hiểm tư nhân Bảo hiểm Medigap và các khoản thanh toán tự trả. Ngoài ra, nhiều tiểu bang cung cấp các chương trình và phúc lợi liên quan đến sức khoẻ như trợ cấp về vận chuyển, nhà ở, dịch vụ tiện ích, điện thoại, và chi phí thực phẩm cũng như giúp đỡ tại nhà và các dịch vụ dinh dưỡng. Nhân viên chăm sóc sức khỏe nên giúp bệnh nhân lớn tuổi tìm hiểu về các quyền lợi và chương trình sức khỏe mà họ được hưởng.

Đang xem: Sức khỏe người cao tuổi

Medicare, được tài trợ và quản lý bởi Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), chủ yếu là một chương trình bảo hiểm y tế dành cho người lớn tuổi. (Quỹ Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng được sử dụng để hỗ trợ một số thành phần của chương trình đào tạo sau đại học và các chương trình điều chỉnh và giám sát chất lượng chăm sóc.)

Mỗi tiểu bang đều có Chương Trình Trợ Giúp Bảo Hiểm Y Tế của Tiểu Bang, trong đó bệnh nhân có thể gọi giúp đỡ để hiểu và lựa chọn các kế hoạch của Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hiểu các hóa đơn và giải quyết các khoản từ chối thanh toán hoặc kiến nghị lại.

Các bác sĩ nên hiểu các quy tắc cơ bản của Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cung cấp tài liệu dùng để xác định xem bệnh nhân có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không, và giới thiệu cho các dịch vụ pháp lý và xã hội để được tư vấn và hỗ trợ.

Công dân Hoa Kỳ đang ≥ 65 và hội đủ điều kiện nhận trợ cấp theo An Sinh Xã Hội, dịch vụ Hưu Trí hoặc Hưu Trí với người làm Đường Sắt

Người ở mọi lứa tuổi mắc bệnh thận giai đoạn cuối đòi hỏi phải chạy thận hoặc ghép thận hoặc có chứng xơ cứng động mạch ngoại biên

Những người 65 tuổi và đã nhận được trợ cấp tàn tật từ An Sinh Xã Hội (hoặc trợ cấp tàn tật nhất định từ Nghỉ hưu Đường sắt) trong 24 tháng

Vào năm 2018, khoảng 59 triệu người ở Hoa Kỳ đã được Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; 85% ≥ 65 tuổi.

Loại hình và phạm vi dịch vụ mà Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chi trả thường xuyên thay đổi theo các điều luật sửa đổi và luật định mới. Giáo dục có 4 thành phần.

Bản gốc của Medicare có mặt trên toàn quốc và được quản lý thông qua các công ty tư nhân gọi là Nhà quản trị Medicare. Một mô tả đầy đủ về các dịch vụ của Phần A và B và các điều khoản khác (được gọi là Medicare & Bạn) có sẵn tại www.medicare.gov hoặc bằng cách gọi 800-633-4227.

Kế hoạch tùy chọn (được tài trợ thông qua Medicare, nhưng không phải là các gói dịch vụ truyền thống)

Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và chương trình phần D được tạo ra và quản lý (theo quy định của CMS) bởi các công ty bảo hiểm tư nhân.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Vào Trường Thpt Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội, Foreign Language Specialized School

Mỗi phần bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cụ thể (xem bảng Nguồn tài trợ theo loại hình chăm sóc Nguồn tài trợ theo loại Chăm sóc

*

). Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chi trả các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng trung gian hoặc dài hạn (ngoại trừ các dịch vụ Phần A được ghi dưới đây), cũng không bao gồm các cuộc khám mắt, bàn chân hoặc nha khoa thông thường. Các chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phải đáp ứng hoặc vượt quá phạm vi bảo hiểm của chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu và cũng thường bao gồm cả chương trình bảo hiểm y tế.

*

Nếu yêu cầu bồi thường của bệnh nhân bị từ chối, Thông báo Tóm lược Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được cấp cho bệnh nhân để cung cấp thông tin về các dịch vụ hoặc nguồn cung cấp mà Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chi trả. Việc từ chối bảo hiểm có thể bị đảo ngược bởi một vấn đề được thực hiện trong vòng 120 ngày kể từ ngày thông báo. Vấn đề phải được hỗ trợ bởi một lời kêu gọi trong một diễn đàn điều trần công bằng, trong đó công ty bảo hiểm quản lý Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi yêu cầu bồi thường các trường hợp này. Nếu không hài lòng với kết quả của cuộc rà soát đó, bệnh nhân có quyền được điều trần trước thẩm phán.

Xem thêm: Những Thác Nước Đẹp Nhất Thế Giới, Top 10 Thác Nước Đẹp Nhất Thế Giới

Hơn 95% người dân ≥ 65 được tham gia vào Phần A Phần A được hỗ trợ bởi một khoản thuế biên chế thu được từ những người đang làm việc; nó đại diện cho bảo hiểm bệnh viện trả trước cho những người về hưu đủ tiêu chuẩn của Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nói chung, chỉ có những người nhận được khoản thanh toán An Sinh Xã Hội hàng tháng mới đủ điều kiện và hầu hết những người đủ điều kiện đều không đóng phí bảo hiểm. Tuy nhiên, người ta có thể phải đóng phí bảo hiểm nếu họ hoặc vợ/chồng của họ làm việc Chương trình Tiết kiệm của Medicare Chương trình Tiết kiệm của Medicare Tại Hoa Kỳ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi được tài trợ chủ yếu bởi Medicare, Medicaid, Cơ quan Quản lý Y tế Cựu chiến binh (Veterans Health Administration), bảo hiểm… đọc thêm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *