Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và chuyển giao Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh về Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 trực thuộc Sở Y tế quản lý. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Cựu Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 544/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn Ấn phẩm quà tặng Đối ngoại 2021 – 2022 “Thành phố Hồ Chí Minh: Hợp tác cùng phát triển trong tình hình mới” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. |

Đang xem: Công an thành phố hồ chí minh

“Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.”(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

Các số công báo

Xem thêm: Khuyến Mãi Thế Giới Kim Cương Khuyến Mãi, Khuyến Mãi Thế Giới Kim Cương Tháng 9/2021

Tháng 3

Tháng 02

Tháng 01

Xem thêm:

Liên kết website

—Website Chính phủWebsite Công báo Chính phủWebsite Đảng bộ thành phốWebsite Thành phốWebsite Văn phòng UBND thành phố

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *