Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện nay trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để vận dụng trên địa phận Thành phố hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu thương nước năm 2022. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc đón nhận và chuyển giao Trung vai trung phong Hồi sức tích cực người căn bệnh COVID-19 trực thuộc bệnh viện trung ương Huế tại tp.hcm về khám đa khoa dã chiến 3 tầng số 14 trực ở trong Sở Y tế quản ngại lý. | Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh phát hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới vận động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố cải thiện năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định tìm hiểu năm 2030” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về bài toán phê coi ngó Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tp hcm | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về bài toán phê để ý Điều lệ (sửa đổi, bửa sung) của Hội Cựu giới trẻ Xung phong thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 544/QĐ-UBND về ra đời Ban chỉ đạo và Ban biên soạn Ấn phẩm quà khuyến mãi ngay Đối ngoại 2021 - 2022 “Thành phố hồ Chí Minh: hợp tác ký kết cùng cách tân và phát triển trong tình trạng mới” | Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh phát hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tại Đề án cách tân và phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và chuẩn xác điện tử phục vụ chuyển đổi số nước nhà giai đoạn 2022 - 2025, khoảng nhìn mang đến năm 2030 bên trên địa bàn tp.hồ chí minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về câu hỏi kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ Giúp bài toán Ban chỉ đạo về tra cứu kiếm, quy tập và khẳng định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tp hcm | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND về câu hỏi phê duyệt tiến trình nội bộ xử lý thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng làm chủ của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. |

Bạn đang xem: Công an thành phố hồ chí minh

"Văn bản pháp nguyên tắc đăng trên công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bạn dạng gốc. Vào trường hợp gồm sự khác nhau giữa công báo in và công văn điện tử thì sử dụng công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)


Các số công báo


Xem thêm: Khuyến Mãi Thế Giới Kim Cương Khuyến Mãi, Khuyến Mãi Thế Giới Kim Cương Tháng 9/2021

Tháng 3

Tháng 02

Tháng 01


Liên kết website

---Website bao gồm phủWebsite công văn Chính phủWebsite Đảng bộ thành phốWebsite Thành phốWebsite Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố