Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh 2007

Quốc tịch
*
Mùa láng 2000-2001Mùa bóng 2001-2002Mùa bóng 2002-2003
Mùa trơn 2003-2004Mùa nhẵn 2004-2005Mùa láng 2005-2006
Mùa láng 2006-2007Mùa nhẵn 2007-2008Mùa trơn 2008-2009
Mùa nhẵn 2009-2010Mùa trơn 2010-2011Mùa bóng 2011-2012
Mùa láng 2012-2013Mùa láng 2013-2014Mùa nhẵn 2014-2015
Mùa bóng 2015-2016Mùa trơn 2016-2017Mùa nhẵn 2017-2018
Mùa bóng 2018-2019Mùa nhẵn 2019-2020Mùa láng 2020-2021
Mùa nhẵn 2021-2022

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Crystal Palace-Man Utd
*
= Đêm nay
*
= Có videoclip