BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC 10

Nội dung bài bác họcBảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học khám phá về cấu trúc bảng tuần hoàn: ô lượng tử, chu kì, đội nguyên tố.Nguyên tắc chuẩn bị xếp các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn hóa học 10


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Nguyên tắc sắp đến xếp các nguyên tố vào BTH

1.2.Cấu sản xuất của BTH những nguyên tố hóa học

1.3.Nhóm nguyên tố

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 7 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 7 Chương 2 hóa học 10


*

*

Hình 1:Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Các thành phần được sắp xếp theo chiều tăng cao của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.Các nguyên tố bao gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được bố trí thành một hàng.Các nguyên tố có số electron hóa trị trong nguyên tử giống hệt được xếp thành một cột.
1.2.1. Ô nguyên tố

*

Hình 2: Ô nguyên tố

Số sản phẩm công nghệ tự nhân tố = số đơn vị điện tích phân tử nhân (Z) = số proton = số electron trong nguyên tử.

1.2.2.Chu kìChu kì là dãy các nguyên tố của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dầnSố máy tự của chu kì ngay số lớp electron vào nguyên tử.Bảng tuần trả gồm tất cả 7 chu kì
STTNguyên tố bắt đầuNguyên tố kết thúcSố nguyên tố
1.H (Z = 1): 1s1He (Z = 2): 1s22
2.Li (Z = 3)Ne (Z = 10)8
3.Na (Z = 11)Ar (Z = 18)8
4.K (Z = 19)Kr (Z = 36)18
5.

Xem thêm:

Rb (Z =37)

Xe (Z = 54)

18
6.Cs (Z = 55)Rn (Z = 86)32
7.Fr (Z = 87)Chưa xác địnhChưa trả thiện

1.3. Team nguyên tố


Nhóm nhân tố là gồm các nguyên tố có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng giống như nhau, nên đặc thù hóa học gần giống nhau được xếp thành một cột.

Nhóm nguyên tốNhóm A: nsanpb .Với a, b là số electron bên trên phân lớp s với p.Số thiết bị tự của tập thể nhóm bằng toàn bô electron phần ngoài cùng: a + b

1 ≤ a ≤ 2 ; 0 ≤ b ≤ 6

Nhóm B:

(n – 1)dansb

Với b = 2 ,0 ≤ a ≤ 10Các nguyên tố nhóm B là tập hợp những nguyên tố gồm electron hóa trị nằm trong phân lớp d và f.


Bài tập minh họa


Bài 1:

Nguyên tố X trực thuộc chu kì 3, nhóm IIIA vào bảng HTTH. Vậy X bao gồm số hiệu nguyên tử là:

Hướng dẫn:

Chu kỳ 3⇒ gồm 3 lớp eNhóm IIIA⇒3 e lớp bên ngoài cùng cùng e cuối điền vào phân lớp p⇒1s22s22p63s23p1⇒p = 13

Bài 2:

A, B, C là các kim loại chuyển tiếp và hồ hết thuộc chu kỳ 4 trong bảng tuần hoàn (ZABC). Biết rằng tổng số electron lớp bên ngoài cùng của A, B với C bởi 4; tổng thể electron ở lớp bên ngoài cùng cùng phân lớp sát ngoại trừ cùng của B là 8. Điều xác minh nào tiếp sau đây về A, B, C là đúng?

A.Tổng số electron của B2+và C2+là 51.

B.Công thức oxit cao nhất của A có dạng A2O3.

C.Tổng số khối: MA+ MB+ MC= 79.

D.Cả A, B, C đều tính năng được với hỗn hợp H2SO4loãng làm cho giải phóng khí H2.

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của A, B, C gồm dạng:(3d^a4s^a4p^b)Do tổng số electron lớp bên ngoài cùng của A, B, C = 4 buộc phải phải bao gồm hai thành phần có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng dạng 4s1và một nguyên tố còn lại 4s2Vì B gồm tổng số electron ở phần bên ngoài cùng với phân lớp sát ko kể cùng là 8 đề nghị B bao gồm cấu hình:(3d^64s^ 2)Vậy A là:(3d^54s^ 1)và C là:(3d^104s^ 1 ightarrow A: _24Cr; B: _26Fe; C: _29Cu)