Bài toán chuyển động lớp 5

Phương pháp giải bài xích toán chuyển động ngược chiều

1. Kể lại công thức trong việc chuyển động.

Bạn đang xem: Bài toán chuyển động lớp 5

Gọi gia tốc là v, quãng mặt đường là s, thời hạn là t, ta gồm công thức:

v = s : ts = v x tt = s : v

2. Phương pháp giải bài toán hoạt động ngược chiều lên đường cùng lúc.

-Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- thời gian để nhì xe chạm chán nhau:

t = s : v

- thời khắc hai xe gặp mặt nhau

=Thời điểm khởi thủy + thời gian đi cho chỗ gặp mặt nhau

- địa chỉ hai xe chạm chán nhau phương pháp A

s1 = v1 x t

Ví dụ 1.Hai thànhphốcáchnhau 208,5 km, mộtxemáyđitừthànhphố A đếnthànhphố B vớivận tốclà 38,6 km/h. Một ôtôkhởihànhcùngmộtlúcvớixemáyđitừthànhphố B đếnthànhphố A cùng với vậntốc 44,8km/h.

a)Hỏixemáyvà ô tôgặpnhau lúcmấy giờ biết nhị xe xuất phát lúc 8 giờ 30 phút

b) Chỗ gặp nhau cách thành phố A từng nào km?

*

Hướng dẫn giải:

Tổng tốc độ hai xe cộ là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)

Thời gian nhì xe đi cho chỗ chạm mặt nhau là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 tiếng = 2 giờ 30 phút

Vậy nhị xe chạm mặt nhau lúc:

8 giờ khoảng 30 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ

Chỗ gặp nhau cáchthành phố A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Đáp số:11 giờ

96,5 km

Ví dụ 2.Hai ô tô bắt đầu từ A với B cùng một lúc cùng đi trái chiều nhau. Quãng con đường AB dài 162 km. Sau 2 tiếng chúng gặp mặt nhau. Tìm tốc độ của mỗi ô tô, biết xe hơi đi trường đoản cú A bởi 4/5 gia tốc ô tô đi từ B, điểm gặp gỡ nhau bí quyết A bao nhiêu km?

Hướng dẫn giải:

Tổng vận tốc hai xe hơi là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta tất cả sơ đồ:

*

Giá trị 1 phần là:

81 : (4 + 5) = 9 (km/giờ)

Vận tốc xe hơi đi tự A:

9 x 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc xe hơi đi trường đoản cú B:

9 x 5 = 45 (km/giờ)

Điểm chạm chán nhau giải pháp A:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số:36 km/giờ, 45 km/giờ

72 km

Bài tập trường đoản cú luyện:

Bài 1.Một xe hơi đi tự A cho B với tốc độ 54 km/h cùng lúc đó một xe trang bị đi từ B mang lại A với tốc độ 36 km/h. Sau 2 giờ xe hơi và xe pháo máy chạm mặt nhau. Tính quãng đường AB?

Bài2.Hai ca nô xuất xứ cùng một lúc, đi ngược hướng nhau trên quãng con đường sông dài 175km với tốc độ 24km/h với 26km/h. Hỏi sau từng nào thời gian kể từ thời điểm khởi hành mang đến lúc hai ca nô chạm mặt nhau?

i 3.Hai tp A và B bí quyết nhau 135 km. Một xe lắp thêm đi từ bỏ A mang lại B với gia tốc 42 km/h cùng một xe đạp điện đi từ B mang lại A với tốc độ 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp và xe máy gặp nhau? Lúc gặp gỡ nhau xe máy giải pháp B từng nào km?

Bài4.Hai ô tô bắt đầu từ A với B và một lúc cùng đi trái chiều nhau. Quãng đường AB dài 174 km. Sau 2 tiếng đồng hồ chúng gặp nhau.

a)Tìm gia tốc của từng ô tô, biết gia tốc đi từ A bởi 1,5 lần vận tốc đi trường đoản cú B.

b) Chỗgặpnhaucách A baonhiêukm?

Bài5.Hai tín đồ khởi hành cùng 1 dịp từ 1 địa điểm và đi về hai phía trái chiều nhau. Bạn đi xe trang bị có gia tốc 48km/giờ. Tín đồ đi xe đạp có vận tốc bằng 25% vận tốc người đi xe pháo máy. Hỏi sau 1giờ 42 phút hai bạn cách nhau bao nhiêu km?

Bài6.Địađiểm A phương pháp B 54km. NếucùngmộtlúcAnđitừ A, Bìnhđitừ B ngượcchiềunhauthìsau 3 giờsẽgặpnhau. Tìmvậntốccủamỗibạn, biếtAnđinhanhhơnBìnhmỗigiờlà 6km.

Bài7.Hai người ở cách nhau 37,8 km đi lại chạm mặt nhau cùng cùng căn nguyên lúc 8 giờ. Người thứ nhất đi bộ với gia tốc 5,6 km/h. Người thứ hai đi xe đạp với tốc độ 16 km/h. Hỏi 2 người gặp gỡ nhau thời gian mấy giờ? Khi gặp nhau thì người đầu tiên đã đi được từng nào km?

Bài8.

Xem thêm:

Xe thứ nhất đi tự A mang đến B không còn 3 giờ, xe vật dụng hai đi tự B về A hết 4 giờ. Sau khi khởi hành và một lúc trường đoản cú A với B được 2 giờ thi hai xe phương pháp nhau 5km. Hỏi quãng đường AB dài từng nào km?

3. Phương thức giải bài bác toán vận động ngược chiều khởi hành không thuộc lúc

- Tìm thời hạn xe đi trước t1

- tìm quãng mặt đường xe thứ nhất đi trước:

s1 = v1 x t1

- tra cứu quãng mặt đường còn lại:

s2 = s – s1

- kiếm tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian chạm chán nhau của nhì xe:

t2 = s2 : (v1 + v2)

Vídụ 1.Quãng mặt đường từ A mang đến B nhiều năm 91,5km. Một tín đồ đi xe đạp điện từ A cơ hội 13 tiếng 15 phút cho B với gia tốc 12km/giờ. Đến 13 giờ đồng hồ 45 phút, một fan đi xe thiết bị từ B về A với gia tốc 45km/giờ. Hỏi nhị người gặp nhau dịp mấy giờ và người đi xe đạp đi được từng nào km?

Hướng dẫn giải:

*

Thời gian xe đạp đi trước xe trang bị là:

13 tiếng 45 phút – 13 giờ đồng hồ 15 phút = 30 phút

Đổi: nửa tiếng = 0,5 giờ

Quãng đường xe đạp điện đi trước xe lắp thêm là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng tốc độ hai xe cộ là:

12 + 45 = 57 (km/giờ)

Thời gian máy đi mang đến chỗ chạm chán nhau là:

(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 tiếng = 1 giờ 30 phút

Hai người chạm mặt nhau lúc:

13 giờ 45 phút + 1 giờ nửa tiếng = 15 giờ 15 phút

Người đi xe đạp điện đi được số lượng km là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Đáp số:15 tiếng 15 phút

24 km.

Ví dụ 2.Một bạn đi tự A cho B hết 10 giờ. Một tín đồ đi từ bỏ B về A không còn 12 giờ. Thời điểm 6 giờ, người đi từ bỏ A căn nguyên để đi mang đến B. Lúc 8giờ40 phút fan đi tự B phát xuất để đi về A. Hỏi hai người chạm chán nhau cơ hội mấy giờ?

Hướng dẫn giải:

1 giờ fan đi từ A đi được: 1/10(quãng mặt đường AB)

1 giờ tín đồ đi từ bỏ B đi được: 1/12(quãng con đường AB)

Người đi tự A đi trước khoảng thời gian là:

8 tiếng 40 phút – 6 giờ đồng hồ = 2 tiếng đồng hồ 40 phút = 8/3(giờ)

Người đi trường đoản cú A đi trước người đi từ bỏ B quãng con đường là:

1/10 x 8/3 = 4/15(quãng đường AB)

Người đi từ bỏ B đi hết số tiếng để mang đến chỗ gặp mặt nhau là:

(1 - 4/15) : (1/10 + 1/12) = 4(giờ)

Hai người gặp mặt nhau lúc:

8 giờ đồng hồ 40 phút + 4 giờ = 12 giờ 40 phút

Đáp số:12 tiếng 40 phút.

Bài tập từ bỏ luyện:

Bài 1.Lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút sáng sủa một xe hơi khởi hành từ A mang lại B với tốc độ 65 km/giờ. Đến 8 giờ đồng hồ 15 phút, một xe xe hơi khác bắt nguồn từ B về A với gia tốc 70km/giờ. Hỏi nhì xe chạm mặt nhau lúc mấy giờ? Biết quãng mặt đường AB = 402,5km

Bài 2.Một ô tô khởi hành trên A lúc 9 giờ đi về B với tốc độ 60km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút ô tô khác khởi thủy tại B trở về A với tốc độ 70km/giờ. Nhị xe gặp nhau dịp 11 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3.Một tín đồ đi xe đạp từ vị trí A nhằm tới vị trí B. Tín đồ đó khời hành thời gian 4 giờ 24 phút. Vào mức 6 tiếng 36 phút, một tín đồ khác đi xe đạp từ B về A. Tốc độ người đi từ bỏ B lớn hơn người đi từ A là 1km/giờ. Hai người chạm mặt nhau dịp 11 giờ. Tính tốc độ của từng người. Biết quãng con đường AB lâu năm 158,4 km?

Bài 4.Một người đi xe đạp điện từ vị trí A nhằm tới địa điểm B. Tín đồ đó khời hành lúc 4 giờ 24 phút. Vào khoảng 6 giờ đồng hồ 36 phút, một fan khác đi xe đạp điện từ B về A. Tốc độ người đi từ B to hơn người đi trường đoản cú A là 1km/giờ. Hai người gặp mặt nhau thời gian 11 giờ. Tính vận tốc của từng người. Biết quãng con đường AB lâu năm 158,4 km.

Bài 5.Lúc 7 giờ chiếu sáng một ô tô khởi hành từ A cho B với gia tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ 1/2 tiếng một xe xe hơi khác xuất phát điểm từ B đến A với tốc độ 75 km/giờ. Hỏi nhì xe gặp nhau thời gian mấy tiếng ? hiểu được A giải pháp B 657,5 km.

Bài6.Lúc 8 giờ 20 phút một fan đi xe đạp điện từ vị trí A để tới vị trí B. Vào thời gian 9 giờ 5 phút, một tín đồ khác đi xe trang bị từ B về A. Vận tốc người đi trường đoản cú B là 30km/giờ, còn vận tốc của fan đi trường đoản cú A là 10km/giờ. Biết quãng đường AB lâu năm 65km. Cho tới khi gặp mặt nhau, tín đồ đi xe đạp điện đã đi được từng nào km?

Bài 7.Một tín đồ đi xe đạp từ địa điểm A để tới vị trí B. Bạn đó xuất hành lúc 5 giờ đôi mươi phút. Vào khoảng 7 tiếng 40 phút, một tín đồ khác đi xe đạp từ B về A. Gia tốc người đi từ bỏ B lớn hơn người đi tự A là 3km/giờ. Hai người chạm chán nhau thời gian 10 giờ. Tính gia tốc của mỗi người. Biết quãng đường AB dài 91km.