Bài Tập Về Phát Âm Tiếng Anh

Bài tập lựa chọn từ bao gồm cách phân phát âm khác

Bài tập phân phát âm tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6 nằm trong thể loại ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bởi itlab.com.vn soạn và đăng tải. Tài liệu về ngữ âm giờ đồng hồ Anh bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám đít chương trình cùng đề thi giúp học viên nắm chắc kỹ năng phần triết lý trước kia hiệu quả.


Bạn đang xem: Bài tập về phát âm tiếng anh

Mời các bạn tham gia vào team Tài Liệu học hành itlab.com.vn để tham khảo thêm nhiều tư liệu hay: Tài Liệu học hành itlab.com.vn


Bài tập vạc âm giờ đồng hồ Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bản quyền nằm trong về itlab.com.vn nghiêm cấm đông đảo hành vi sao chép vì mục đích thương mại


Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

Exercise 1

1. A. With

B. Third

C. Thumb

D. Bath

2. A. Dream

B. Breakfast

C. Pleasant

D. Head

3. A. That

B. Than

C. With

D. Thin

4. A. Tries

B. Relief

C. Belief

D. Field

5. A. Chief

B. Tie

C. Brief

D. Thief

Exercise 2

1. A. Alone

B. Cabbage

C. Match

D. Scratch

2. A. Accident

B. Climb

C. Knife

D. Hiking

3. A. Chess

B. Forest

C. Lemon

D. Leg

4. A. Exercise

B. Second

C. Intelligent

D. Next

5. A. Queen

B. Sleep

C. Seed

D. Deer

Exercise 3

1. A. India

B. Pilot

C. Invitation

D. Inventor

2. A. Patient

B. Table

C. Happy

D. Lay

3. A. Late

B. Gate

C. Skate

D. Alligator

4. A. Opposite

B. Orange

C. Potato

D. Coconut

5. A. Between

B. Elephant

C. Eleven

D. Elevator


Exercise 4

1. A. Wool

B. Foot

C. Wood

D. Boot

2. A. Pagoda

B. Attractive

C. Banana

D. Apple

3. A. Busy

B. Unicorn

C. Universe

D. Ukulele

4. A. Apply

B. Around

C. Above

D. Late

5. A. Temple

B. Engine

C. Excite

D. Elbow

Exercise 5

1. A. Cook

B. Book

C. Good

D. Noon

2. A. Spoon

B. Foot

C. Zoo

D. Moon

3. A. Listened

B. Watched

C. Fixed

D. Stopped

4. A. Wanted

B. Painted

C. Texted

D. Opened

5. A. Song

B. Summer

C. Sock

D. Sugar

-The end-

Đáp án bài bác tập phạt âm giờ Anh - Ôn thi vào lớp 6

Exercise 1

1. A

2. A

3. D

4. A

5. B

Exercise 2

1. A

2. A

3. B

4. A

5. D

Exercise 3

1. B

2. C

3. D

4. B

5. A

Exercise 4

1. D

2. D

3. A

4. D

5. C

Exercise 5

1. D

2. B

3. A

4. D

5. D

Trên đây là cục bộ nội dung của bài bác tập phát âm giờ Anh - Ôn thi vào lớp 6. Mời các bạn đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu tiếng Anh xuất xắc như sắp xếp lại câu giờ Anh - Ôn thi vào lớp 6, bài bác tập There is - There are nâng cao, bài tập về much, many cùng a lot of nâng cao... được cập nhật liên tục trên itlab.com.vn.


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết

Xem thêm: Đời Tư Nhiều Biến Động Của Dàn Sao &Apos;Mối Tình Đầu&Apos; Sau 24 Năm Lên Sóng

4 6.641
Chia sẻ bài viết
download về bạn dạng in
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*
tiếng Anh cho học viên tiểu học (7-11 tuổi)
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*