Bài tập câu bị động có đáp án

Học cách chuyển tự câu dữ thế chủ động (Active voice) quý phái câu thụ động (Passive voice) thiệt thuận tiện bạn gồm tin không? Lý ttiết ko băn khoăn, cực nhọc ghi nhớ mà lại còn hỗ trợ giải quyết và xử lý khôn xiết nhanh khô những dạng bài tập tương quan mang đến câu tiêu cực. Sau trên đây chúng tôi xin trình làng đến cho bạn phần lớn bài tập câu bị động có kèm đáp án tương đối đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị động có đáp án

*

Tổng vừa lòng bài tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi không đúng trong các câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday buổi tiệc nhỏ.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best frikết thúc yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau quý phái câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vì your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to lớn postpone the meeting because the trùm was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody toàn thân told hyên that his parents came bachồng.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu tiếp sau đây sao cho nghĩa không đổi khác.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her khổng lồ school.

➔___________________________________.

3. I have sầu my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Lợi Nhuận Định Mức Là Gì - Tổng Hợp Thông Tin Về Định Mức Lao Động

Exercise 4: Chia những động từ sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s oto __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His oto needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfrikết thúc yesterday.


ĐÁPhường. ÁN

Exercise 1:

1. made ➔ was made (that cake là công ty ngữ chỉ đồ gia dụng cần cần thiết làm việc dạng chủ động cần chuyển thành bị động)

2. are ➔ is (a novel là công ty ngữ số ít)

3. cutting ➔ cut (kết cấu bị động “have sầu + O + Ved/PII)

4. built ➔ was built (this house là công ty ngữ chỉ thứ cần không thể sống dạng dữ thế chủ động đề xuất chuyển thành bị động)

5. gave sầu ➔ was given (được khuyến mãi vì chưng đồng bọn của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by Nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had lớn postpone because the trùm was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to lớn study harder by my mother.

2. She enjoys being taken khổng lồ school by her father.

3. I have sầu the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said khổng lồ be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to lớn have sầu built bridge 2 years ago.

6. I want to be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard to lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tiểu tngày tiết đã làm được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(lốt hiệu: every day yêu cầu chia tiêu cực làm việc thì bây chừ đơn)

3. Lan’s oto ____was repaired______ (repair) last month.

(vệt hiệu: last month nên chia câu thụ động sinh hoạt thì thừa khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(lốt hiệu: tonight nên chia câu bị động ngơi nghỉ thì sau này đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu công ty động)

6. His oto needs _____reparing/khổng lồ be repaired_____ (repair).

(cấu tạo bị động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(vết hiệu: yet buộc phải phân chia câu thụ động sinh sống thì bây chừ trả thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(vết hiệu: Look… đề xuất phân chia câu bị động nghỉ ngơi thì bây chừ tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(lốt hiệu: years ago buộc phải phân chia câu tiêu cực sống thì quá khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

(lốt hiệu: yesterday cần chia câu thụ động ngơi nghỉ thì quá khứ)


Thực hành những dạng bài xích tập về câu thụ động vào giờ đồng hồ anh rất quan trọng mang lại học viên để có hiệu quả cao trong các bài xích bình chọn.