19+ Bài Tập Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Quá khứ tiếp tục là 1 trong 3 thì thừa khứ thường chạm chán nhất trong nhóm phần đa thì vượt khứ trong tiếng Anh, thuộc Anh ngữ Ms Hoa bài viết liên quan về thì quá khứ phổ cập này nha.

Bạn đang xem: 19+ bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao


Thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) là thì được dùng khi hy vọng nhấn mạnh tình tiết hay quy trình của sự đồ dùng hay sự việc hoăc thời hạn sự trang bị hay vấn đề đó diễn ra và đây là thì giờ Anh mà nhiều người nhầm lẫn nhất.

Để góp các bạn có thể tự tin về kiến thức và kỹ năng thì giờ Anh thừa khứ tiếp diễn cô đã share chi tiết, công thức, giải pháp sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài tập... Từ bây giờ Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ chi tiết cho chúng ta bài viết Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous) - Tổng quan không thiếu thốn từ A - Z. Vậy bọn họ cùng vào bài học kinh nghiệm ngay thôi nào!

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định

Cấu trúc

S + was/were + V-ing.

Lưu ý

I/ He/ She/ It/ Danh từ số không nhiều – was

S= We/ You/ They/ Danh trường đoản cú số các – were

Ví dụ

- We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói đến chuyện kia ngay trước lúc cậu đến.)

2. Câu tủ định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his boss khủng came yesterday. (Hôm qua anh ta sẽ không thao tác khi sếp của anh ấy ta đến)

 

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

Q: Was / Were + S + V-ing?

A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ

- Q: Was your mother going khổng lồ the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 giờ sáng ngày hôm qua mẹ em vẫn đi chợ gồm phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng tự chỉ thời gian trong vượt khứ kèm theo thời điểm xác định.

- at + tiếng + thời hạn trong vượt khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong quá khứ)

Trong câu tất cả “when” khi miêu tả một hành vi đang xảy ra và một hành vi khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang hát trong nhà tắm thì chị em tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi shop chúng tôi đang coi ti vi)

Cân nhắc áp dụng thì vượt khứ tiếp nối khi có xuất hiện các từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó); …

- She was nhảy đầm while I was singing (Cô ấy vẫn múa trong những lúc tôi đang hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người bọn ông đang gửi thư ở bưu điện)

 

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhận tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì thừa khứ tiếp tục nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự đồ gia dụng hay vấn đề hoăc thời hạn sự vật dụng hay sự việc đó diễn ra

Ví dụ

Phân tích ví dụ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ tạo sáng hôm qua, anh ta vẫn xem người Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có tín hiệu – at + tiếng + thời hạn trong quá khứ à Ta phân chia động từ chia ở thì thừa khứ tiếp diễn

Chọn lời giải C

1. Diễn đạt hành hễ đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ tiếp diễn

Ví dụ 2:

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong dịp tôi vẫn tắm thì cô ấy sẽ dung đồ vật tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất thực trạng từ while + mệnh đề chia thì thừa khứ tiếp diễn, ta chia mệnh đề sót lại theo thì vượt khứ tiếp nối để biểu đạt 2 hành vi xảy ra thuộc 1 dịp trong thừa khứ

Chọn đáp án B

2. Mô tả hai hành vi xảy ra bên cạnh đó trong thừa khứ

Ví dụ 3:

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi vẫn nấu cơm thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất điện xảy ra bất ngờ xen vào hành động đang nấu cơm trắng => Ta chia hành vi đang xảy ra và bị xen vào ở thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn giải đáp A

3.Diễn đạt hành động đang xẩy ra thì có hành động khác xen vào

Ví dụ 4:

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta thao tác ở đây, anh ta luôn luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành động gây ồn ào xẩy ra liên tục, lặp đi lặp lại làm phiền đến bạn khác trong thừa khứ

à Ta chia động trường đoản cú này sống thì thừa khứ tiếp diễn

Chọn đáp án B

4.Hành hễ lặp đi lặp lại trong thừa khứ và có tác dụng phiền đến người khác

 

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1Biến đổi các câu sau sang tủ định, ngờ vực và vấn đáp các thắc mắc nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his quái dị went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: chia động từ sinh sống dạng đúng để ngừng câu

I (walk)___________down the street when it began lớn rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell và hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a các buổi party in the other room.Mary and I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

 

=>> vớ tần tật về ngữ pháp TOEIC

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

Xem thêm: Tai Nạn Trên Đường Phạm Văn Đồng, 3 Người Bị Thương, Tai Nạn Đường Phạm Văn Đồng

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các phần tử của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): quả mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ đụng từ có nghĩa là “làm việc”, danh từ không tính nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”

3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): kiệt tác nghệ thuật

Bake a cake (v): làm cho bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): phe cánh tư tưởng

5

- He wasn"t typing a letter when his quái nhân went into the room.

- Was he typing a letter when his quái nhân went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): ngoài nghĩa là “căn phòng” còn có nghĩa là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có chỗ trống cho 1 người nữa trên bàn đấy)

Bài tập 2: phân chia động từ ở dạng đúng để ngừng câu:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

was walking

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì quá khứ 1-1 => biểu hiện 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Tôi đang đi bộ trên con đường thì trời mưa)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

Đi bộ trên đường ta không nói là “walk on the street” nhưng nói là “walk down / walk along the street”

2

was attending

Có từ biểu thị At this time last year

- Attendance kiểm tra /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng tanh mặt

3

was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì quá khứ đối kháng => diễn tả 1 hành vi đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào ( Jim sẽ ngồi dưới nơi bắt đầu cây thì nghe thấy tiếng nổ)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

 

4

was riding

Dấu hiện nay là While + Mệnh đề thì vượt khứ 1-1 => miêu tả 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào (Cậu nhỏ nhắn đang lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì vượt khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike: : Lái xe đạp / xe máy ta áp dụng động từ “ride”

- Drive + oto / truck: Lái ô tô / xe pháo tải, ta thực hiện động trường đoản cú “drive”

5

were living

  

6

was walking

 

Camera ko phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): lắp thêm ảnh, thiết bị quay

7

was going

 

Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe pháo tải

8

was studying; was having

Có từ biểu lộ While + Mệnh đề phân tách ở thì thừa khứ tiếp diễn, mệnh đề vùng phía đằng sau ta cũng phân tách ở thì thừa khứ tiếp tục để biểu thị 2 hành vi xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): các bạn cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): các bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): chúng ta cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): chúng ta cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): các bạn tri kỷ

9

were dancing

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì thừa khứ đơn => diễn đạt 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Marry với tôi sẽ múa thì điện thoại thông minh đổ chuông)

=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì vượt khứ tiếp diễn

 

10

were sitting

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì quá khứ đối chọi có cồn từ “saw” (Ai đó bị nhìn thấy khi đang làm gì) => Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cà phê được thu xếp bàn trên những vỉa hè mang lại khách vừa ngồi vừa quan sát đường phố

- Trendy café (n): quán cafe có phong thái theo xu hướng thịnh hành

 

LUYỆN TẬP

Để củng nạm thêm kiến thức tiếng Anh về thì thừa khứ tiếp tục được công dụng nhất. Các bạn hãy có tác dụng thêm bài xích tập dưới đây nhé!

Bài tập 1: phân chia động từ sống dạng quá khứ đối chọi và thừa khứ tiếp tục để xong xuôi đoạn văn sau

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………………………. Khổng lồ the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle và my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall & thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye khổng lồ John. We had tears in our eyes. He wrote lớn me a letter very soon & I answered him.

Bài tập 2: tìm kiếm lỗi sai trong các câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she do while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend & I go lớn the beach on the bus.While I am listening khổng lồ music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: dứt các câu sau bằng ý tưởng phát minh của bao gồm bạn, áp dụng thì thừa khứ tiếp nối

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

 

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was

6. Beat 7. Asked 8. Told 9. Stayed 10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

Play => playing

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

Was…study => Were…studying

3. What was she do while her mother was making lunch?

Do => doing

4. Where did you went last Sunday?

Went => go

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

Sleep => sleeping

6. He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.

Have => had

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

Broke => break

8. Last week my friend và I go to lớn the beach on the bus.

Go => went

9. While I am listening to music, I heard the doorbell.

Am => was

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Turn => turned

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.

2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.

3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.

4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.

5. Half an hour ago, I was playing cards with John.

6. Matt phoned while we were chatting.

7. The doorbell rang while I was washing my hair.

8. We saw an accident while we were watching TV.

9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.

10. The television was on, but nobody was watching.

> Tổng hợp những thì trong giờ đồng hồ anh thông dụng

Trên phía trên là cục bộ kiến thức về thì quá khứ tiếp diễn mà cô muốn chia sẻ tới các bạn, mong muốn rằng sẽ giúp bạn như thế nào đang muốn học giờ đồng hồ Anh, ôn thi TOEIC có kiến thức và kỹ năng nền tảng rất tốt nhé! Chúc chúng ta học giỏi và chinh phục được giờ đồng hồ Anh hiệu quả.