AI VÀO BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA 12

Hôm nay (28.1), Đại hội Đảng lần thiết bị XII phi vào phiên bế mạc. Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng reviews Đại hội XII. Ông Đinh nỗ lực Huynh, trưởng ban Tuyên giáo T.Ư ra mắt danh sách Bộ chủ yếu trị, Ban bí thư khóa XII.


Bạn đang xem: Ai vào bộ chính trị khóa 12

*

Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14.4.1944. Giới tính: Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Quê quán: thôn Đông Hội, thị trấn Đông Anh, TP.Hà Nội. Chuyên môn chính trị: cao cấp lý luận chủ yếu trị.

Trình độ chăm môn: cử nhân Văn, Giáo sư, ts Chính trị học tập (Chuyên ngành xây đắp Đảng). Tổng túng bấn thư Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, túng thư Quân ủy T.Ư. Ngày vào đảng: 19.12.1967. Đại biểu Quốc hội khoá: 11, 12, 13.


*
Trần Đại Quang

Ngày sinh: 12.10.1956

Quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

trình độ chuyên môn chính trị: cao cấp lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, tiến sĩ Luật. Chức vụ: Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XI, túng bấn thư Đảng ủy Công an T.Ư, Đại tướng, bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng ban lãnh đạo Tây Nguyên. Ngày vào đảng: 26.7.1980. Đại biểu Quốc hội khoá: 13.


*

Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày sinh:12.4.1954

Quê quán:Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

chuyên môn chính trị:Cử nhân chính trị. Chuyên môn chuyên môn: Thạc sĩ gớm tế.

Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XI, Phó quản trị Quốc hội. Ngày vào đảng: 9.12.1991. Đại biểu Quốc hội khoá: 12, 13.


*

Ngô Xuân định kỳ

Ngày sinh:20.4.1954

Quê quán:Xã yên Bắc, thị trấn Duy Tiên, Hà Nam.

Trình độ chủ yếu trị:Cao cấp cho lý luận bao gồm trị. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật xã hội nhân văn. Chức vụ: túng thư T.Ư Đảng khóa XI, Đại tướng, chủ nhiệm Tổng cục bao gồm trị Quân đội quần chúng Việt Nam. Ngày vào đảng: 4.8.1973. Đại biểu Quốc hội khoá: 13.


*
Tô Lâm

Ngày sinh:10.7.1957

Quê quán:Xã Nghĩa Trụ, thị xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

chuyên môn chính trị:Cao cấp cho lý luận thiết yếu trị. Trình độ chuyên môn chuyên môn: Giáo sư, tiến sĩ ngành khoa học An ninh. Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, thượng tướng, vật dụng trưởng cỗ Công an.


*

Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh:20.7.1954

Quê quán:Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Trình độ chủ yếu trị:Cao cung cấp lý luận thiết yếu trị. Chuyên môn chuyên môn: cử nhân kinh tế. Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XI, Phó túng thư Ban cán sự Đảng chủ yếu phủ, Phó thủ tướng chính phủ. Ngày vào đảng: 12.5.1982. Đại biểu Quốc hội khoá: 11, 13.

*

Nguyễn Thiện Nhân

Ngày sinh: 12.6.1953

Quê quán: làng An Trường, huyện Càng Long, Trà Vinh.

Trình độ chính trị: thời thượng lý luận thiết yếu trị. Chuyên môn chuyên môn: Giáo sư tởm tế, Tiến sĩ tinh chỉnh học, Thạc sĩ quản lý cộng đồng. Chức vụ: Ủy viên Bộ chủ yếu trị khóa XI, chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ việt nam khóa 8. Ngày vào đảng: 4.1.1980. Đại biểu Quốc hội khoá: 10, 12, 13.


Đinh nỗ lực Huynh

Ngày sinh: 15.5.1953

Quê quán:Xã Xuân Kiên, thị trấn Xuân ngôi trường , nam giới Định.

Trình độ chủ yếu trị:Cao cấp lý luận thiết yếu trị. Trình độ chuyên môn: tiến sĩ Báo chí. Chức vụ: Ủy viên Bộ bao gồm trị, túng bấn thư T.Ư Đảng khóa XI, trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, chủ tịch Hội đồng giải thích T.Ư. Ngày vào đảng: 8.8.1974. Đại biểu Quốc hội khoá: 11, 12, 13.


Ngày sinh:10.2.1958

Quê quán:Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, thức giấc Thanh Hoá.

Trình độ chủ yếu trị:Cao cung cấp lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, tiến sỹ Luật. Chức vụ: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức T.Ư. Ngày vào đảng: 25.12.1986.


*

Tòng Thị Phóng

Ngày sinh: 10.2.1954

Quê quán: Xã Chiềng An, TP.Sơn La, tô La.

Trình độ chủ yếu trị: Cao cấp cho lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn chuyên môn: cử nhân Luật. Chức vụ: Ủy viên Bộ chính trị khóa XI, Phó túng thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội. Ngày vào đảng: 20.11.1981. Đại biểu Quốc hội khóa: 10, 11, 12, 13.


*

Vương Đình Huệ

Ngày sinh:15.3.1957

Quê quán:Xã Nghi Xuân, thị xã Nghi Lộc, Nghệ An.

Trình độ chính trị:Cao cung cấp lý luận thiết yếu trị. Trình độ chuyên môn chuyên môn: Giáo sư, tiến sĩ Kinh tế. Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Trưởng ban kinh tế tài chính T.Ư. Ngày vào đảng: 9.3.1984. Đại biểu Quốc hội khoá: 13

.


Ngày sinh:5.2.1953

Quê quán:Xã An Ninh, thị xã Tiền Hải, Thái Bình.

Trình độ thiết yếu trị:Cao cấp cho lý luận chủ yếu trị. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Chức vụ: túng bấn thư T.Ư Đảng khóa XI, Chánh công sở T.Ư Đảng. Ngày vào đảng: 20.8.1979. Đại biểu Quốc hội khoá: 12, 13.


Xem thêm: Bước Nhảy Xì Tin Diễn Viên "Bước Nhảy Xì Tin", Bước Nhảy Xì Tin Diễn Viên

*

Phạm Bình Minh

Ngày sinh:26.3.1959

Quê quán:Xã Liên Minh, thị xã Vụ Bản, phái mạnh Định.

Trình độ chính trị:Cao cấp cho lý luận thiết yếu trị. Chuyên môn chuyên môn: Thạc sĩ ngoại giao chuyên ngành quan tiền hệ thế giới và Luật. Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó thủ tướng bao gồm phủ, túng thiếu thư Ban cán sự Đảng bộ Ngoại giao, bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao. Ngày vào đảng: 19.5.1984. Đại biểu Quốc hội khoá: 13.


*

Trương Thị Mai

Ngày sinh:23.1.1958

Quê quán:Xã hiền đức Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Trình độ chủ yếu trị:Cao cấp cho lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, cn Luật, cn lịch sử. Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng; Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban Về các vấn đề làng hội của Quốc hội. Ngày vào đảng: 11.10.1985. Đại biểu Quốc hội khoá: 10, 11, 12, 13.


Ngày sinh:13.4.1955

Quê quán:Xã Long Đước Đông, huyện nên Giuộc, Long An.

Trình độ chính trị:Cao cấp cho lý luận thiết yếu trị. Trình độ chuyên môn chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Chức vụ: túng thiếu thư T.Ư Đảng khóa XI; bí thư Ban Cán sự Đảng; Chánh án tand nhân dân về tối cao. Ngày vào đảng: 15.11.1973. Đại biểu Quốc hội khoá: 10, 11, 12, 13.


Nguyễn Văn Bình

Ngày sinh:4.3.1961

Quê quán:Phường Âu Cơ, Thị buôn bản Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Trình độ chuyên môn:Tiến sĩ kỹ thuật kinh tế. Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày vào Đảng: 21.4.1995.


*

Võ Văn Thưởng

Ngày sinh:13.12.1970

Quê quán:xã An Phước, thị xã Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Trình độ chủ yếu trị:Cao cung cấp lý luận thiết yếu trị. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học tập Mác - Lênin. Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó túng thiếu thư Thành ủy TP.HCM. Ngày vào đảng: 18.11.1993. Đại biểu Quốc hội khoá: 12.


*

Đinh La Thăng

Ngày sinh:10.9.1960.

Quê quán:Xã lặng Bình, thị xã Ý yên , nam Định.

Trình độ chính trị:Cao cung cấp lý luận bao gồm trị. Trình độ chuyên môn chuyên môn: tiến sĩ kinh tế, Cử công dụng chính kế toán. Nghề nghiệp, dịch vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải. Ngày vào đảng: 15.9.1985. Đại biểu Quốc hội khoá: 11, 13.


Ngày sinh: 27.9.1959.

Quê quán: làng Quỳnh Giao, thị xã Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Trình độ thiết yếu trị: Cử nhân thiết yếu trị. Chuyên môn chuyên môn: Thạc sĩ quản lí trị tởm doanh, Kỹ sư hệ thống điện. Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng chính phủ, Phó thủ tướng thiết yếu phủ. Ngày vào đảng: 20.11.1990. Đại biểu Quốc hội khoá: 8, 11, 13.


Ban túng thiếu thư gồm: Thượng tướng Lương Cường,Phó nhà nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam; cỗ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ Nguyễn Văn Nên; Viện trưởng Viện kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao Nguyễn Hòa Bình.


Lương Cường

Ngày sinh: 15.8.1957.

Quê quán: Xã Dữu Lâu, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trình độ thiết yếu trị: Cao cấp cho lý luận thiết yếu trị. Chức vụ: Thượng tướng, Phó công ty nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.


Nguyễn Văn Nên

Ngày sinh: 14.7.1957.

Quê quán: Huyện đống Dầu, tỉnh giấc Tây Ninh.

Trình độ chủ yếu trị: thời thượng lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn chuyên môn: cn Luật. Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, cỗ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng bao gồm phủ. Ngày vào đảng: 30.6.1980.


Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24.5.1958.

Quê quán: buôn bản Hành Đức, thị xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Trình độ chủ yếu trị: thời thượng lý luận chủ yếu trị. Trình độ chuyên môn chuyên môn: Phó giáo sư, ts Luật. Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Viện trưởng Viện kiểm giáp nhân dân về tối cao. Ngày vào đảng: 14.10.1981. Đại biểu Quốc hội khoá: 13.


Ban chấp hành trung ương khóa XII cũng thai Ủy ban bình chọn T.Ư khóa XII gồm 21 đồng chí, Ủy viên Bộ bao gồm trị,Chánh văn phòng công sở T.Ư Đảng è Quốc Vượng được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban đánh giá Trung ương.


Nguyễn Văn Bình

Ngày sinh:4.3.1961.

Quê quán:Phường Âu Cơ, Thị làng mạc Phú Thọ, tỉnh giấc Phú Thọ.

Trình độ chuyên môn:Tiến sĩ công nghệ kinh tế. Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày vào Đảng: 21.4.1995.


*

Trương Thị Mai

Ngày sinh:23.1.1958.

Quê quán:Xã hiền Ninh, thị trấn Quảng Ninh, Quảng Bình.

Trình độ chính trị:Cao cung cấp lý luận bao gồm trị. Chuyên môn chuyên môn: Thạc sĩ Hành bao gồm công, cn Luật, cn lịch sử. Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng; Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, công ty nhiệm Ủy ban Về những vấn đề xóm hội của Quốc hội. Ngày vào đảng: 11.10.1985. Đại biểu Quốc hội khoá: 10, 11, 12, 13.


*

Vương Đình Huệ

Ngày sinh:15.3.1957.

Quê quán:Xã Nghi Xuân, thị trấn Nghi Lộc, Nghệ An.

Trình độ thiết yếu trị:Cao cấp cho lý luận thiết yếu trị. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, ts Kinh tế. Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Trưởng ban kinh tế tài chính T.Ư. Ngày vào đảng: 9.3.1984. Đại biểu Quốc hội khoá: 13.