Ai sẽ làm tổng bí thư 2016

dinh dưỡng - món ăn ngon Sản phụ khoa Nhi khoa nam khoa cái đẹp - sút cân chống mạch online Ăn sạch sẽ sống khỏe mạnh
Hôm nay, BCH trung ương khóa XII sẽ thai Bộ bao gồm trị với Tổng túng thiếu thư khóa XII. Quy trình bầu được phương tiện rõ tại quy chế bầu cử vào Đảng.

Bạn đang xem: Ai sẽ làm tổng bí thư 2016


Ngày 27/1, Ban Chấp hành tw khóa XII sẽ bầu Bộ bao gồm trị và Tổng bí thư khóa XII. Quá trình bầu Bộ thiết yếu trị, Tổng túng thư được cơ chế rõ tại quy định bầu cử vào Đảng.

Quy trình thai Bộ bao gồm trị:

Theo mức sử dụng tại Điều 25, quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo đưa ra quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09 mon 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương, việc bầu Bộ thiết yếu trị được tiến hành như sau:

1- Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành trung ương do đồng minh Tổng túng thiếu thư khóa trước (tái cử hoặc không tái cử) làm tập trung viên khai mạc và nhà trì cho đến khi bầu ngừng Đoàn chủ tịch hội nghị.

Trường hợp bè bạn Tổng túng thiếu thư khóa trước chẳng thể làm triệu tập viên thì Đoàn quản trị Đại hội cử triệu tập viên.


*
Các đại biểu vứt phiếu thai Ban Chấp hành tw khóa XII ngày 26/1

2- Đoàn quản trị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương report về đề án cùng đề nghị số lượng Ủy viên Bộ thiết yếu trị đề xuất bầu.

3- họp báo hội nghị thảo luận, biểu quyết về số lượng Ủy viên Bộ thiết yếu trị.

4- Đoàn nhà tịch báo cáo danh sách những bè bạn được Ban Chấp hành trung ương khóa trước đề cử vào Bộ chủ yếu trị.

5- thực hiện ứng cử, đề cử.

6- Họp tổ để thảo luận.

7- Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người dân tự ứng cử, được đề cử; khuyến nghị những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị coi xét, quyết định.

Xem thêm: Trang Chủ - Trung Tâm Báo Chí Thành Phố Hồ Chí Minh

Lấy phiếu xin chủ ý của hội nghị đối với những tín đồ ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

8- Lập danh sách bầu cử, họp báo hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Bộ thiết yếu trị.

9- thai cử, kiểm phiếu, công bố kết quả thai cử.

Quy trình bầu Tổng túng thiếu thư:

Theo phương pháp tại Điều 26, quy định bầu cử vào Đảng ban hành theo ra quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09 tháng 6 năm năm trước của Ban Chấp hành Trung ương, tiến trình bầu Tổng túng thư như sau:


Đoàn chủ tịch report về yêu thương cầu, tiêu chuẩn chỉnh Tổng túng thiếu thư cùng dự kiến nhân sự Tổng túng thư được Ban Chấp hành tw khóa trước giới thiệu, ý kiến trình làng của Bộ bao gồm trị khóa mới, kết quả giới thiệu nhân sự Tổng bí thư của Đại hội để họp báo hội nghị tham khảo.
2- Họp tổ để luận bàn và triển khai ứng cử, đề cử.
3- Đoàn quản trị tổng vừa lòng danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường phù hợp được rút với không được rút khỏi list bầu cử, report hội nghị xem xét, quyết định.
Lấy phiếu xin chủ kiến của hội nghị so với những bạn ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).
4- Lập list bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua con số và danh sách bầu cử.
5- thai cử, kiểm phiếu, chào làng kết quả thai cử./.
Theo Infonet
Tag: quá trình bầu cử bộ chính trị tổng bí thư đại hội đảng XII quy chế bầu cử trong đảng


Ảnh: các đại biểu tin cậy bỏ phiếu thai BCH tw khóa XII itlab.com.vn - Đúng 10h10, sáng 26/1, tại hội ngôi trường Trung tâm họp báo hội nghị Quốc gia, Hà Nội, công việc bỏ phiếu thai cử Ban Chấp hành tw khóa XII bắt đầu được tiến hành.Ảnh: những đại biểu tin tưởng bỏ phiếu bầu BCH tw khóa XII

itlab.com.vn - Đúng 10h10, sáng 26/1, tại hội trường Trung tâm họp báo hội nghị Quốc gia, Hà Nội, công việc bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành trung ương khóa XII bước đầu được tiến hành.Đại hội XII của Đảng CSVN nhận thấy 235 điện mừng itlab.com.vn - Đại hội XII của Đảng ta đã nhận được được 235 năng lượng điện mừng của các đảng, các tổ chức, bằng hữu quốc tế và các đoàn nước ngoài giao.Đại hội XII của Đảng CSVN nhận ra 235 điện mừng

itlab.com.vn - Đại hội XII của Đảng ta đã nhận được 235 điện mừng của những đảng, những tổ chức, đồng đội quốc tế và các đoàn nước ngoài giao.


*

Đại hội trải qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành tw khoá XII itlab.com.vn - 29 fan được đề cử bổ sung đã được Đại hội XII của Đảng gật đầu đồng ý cho rút khỏi danh sách đề cử BCH TƯ khóa XII, trong các số đó có chủ tịch nước, Thủ tướng,..


Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành trung ương khoá XII

itlab.com.vn - 29 bạn được đề cử bổ sung đã được Đại hội XII của Đảng đồng ý cho rút khỏi list đề cử BCH TƯ khóa XII, trong những số ấy có chủ tịch nước, Thủ tướng,..


list 200 người trúng cử Ban chấp hành tw khóa XII itlab.com.vn - Chiều 26/1, Ban Kiểm phiếu report kết quả bầu cử, chào làng danh sách các bằng hữu trúng cử vào Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII.


list 200 bạn trúng cử Ban chấp hành trung ương khóa XII

itlab.com.vn - Chiều 26/1, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả thai cử, chào làng danh sách các bằng hữu trúng cử vào Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII.


list 35 bộ trưởng, lắp thêm trưởng trúng cử BCH tw khóa XII itlab.com.vn - thống kê danh sách các Bộ trưởng, sản phẩm công nghệ trưởng thắng cử BCH trung ương khóa XII.


danh sách 35 bộ trưởng, lắp thêm trưởng đắc cử BCH tw khóa XII

itlab.com.vn - những thống kê danh sách các Bộ trưởng, sản phẩm công nghệ trưởng đắc cử BCH trung ương khóa XII.


Ban Chấp hành TƯ khóa XII thai Tổng túng thiếu thư, Bộ bao gồm trị, Ban túng thư itlab.com.vn - Hôm nay (27/1), BCH trung ương khóa XII vẫn họp hội nghị lần đầu tiên để bầu các chức danh công ty chốt: Bộ thiết yếu trị, Tổng bí thư, Ban bí thư....


Ban Chấp hành TƯ khóa XII thai Tổng bí thư, Bộ chính trị, Ban túng thư

itlab.com.vn - Hôm nay (27/1), BCH trung ương khóa XII vẫn họp hội nghị lần trước tiên để bầu các chức danh chủ chốt: Bộ bao gồm trị, Tổng túng bấn thư, Ban túng thiếu thư....


ý muốn Ban Chấp hành TƯ khóa XII là những người dân có tứ duy đổi mới itlab.com.vn - Nhân dân toàn nước kỳ vọng BCH trung ương khóa XII đã là những người có trí tuệ, bạn dạng lĩnh, có tư duy đổi mới, sáng sủa tạo...


mong muốn Ban Chấp hành TƯ khóa XII là những người có tư duy thay đổi

itlab.com.vn - Nhân dân toàn quốc kỳ vọng BCH trung ương khóa XII đang là những người dân có trí tuệ, bạn dạng lĩnh, gồm tư duy đổi mới, sáng tạo...


29 người xin rút khỏi list đề cử BCH trung ương khóa XII itlab.com.vn - Đại hội XII đã bỏ phiếu thông qua danh sách ứng cử, đề cử và những trường đúng theo xin rút khỏi danh sách đề cử BCH TƯ khóa XII.


29 tín đồ xin rút khỏi danh sách đề cử BCH trung ương khóa XII

itlab.com.vn - Đại hội XII đã bỏ phiếu trải qua danh sách ứng cử, đề cử và những trường vừa lòng xin rút khỏi danh sách đề cử BCH TƯ khóa XII.


hoàn tất bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tw Khóa XII itlab.com.vn - sáng nay, tại hội ngôi trường Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội, 1.510 đại biểu đã thực hiện bỏ phiếu bí mật bầu cử BCH trung ương khóa XII.


hoàn tất quăng quật phiếu thai Ban Chấp hành trung ương Khóa XII

itlab.com.vn - sáng sủa nay, trên hội ngôi trường Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội, 1.510 đại biểu đã thực hiện bỏ phiếu kín đáo bầu cử BCH trung ương khóa XII.


4 fan được đề cử chức danh lãnh đạo chính yếu trúng cử khóa XII itlab.com.vn - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó TT Nguyễn Xuân Phúc, Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng trằn Đại Quang phần đông trúng cử vào BCH tw khóa XII.


4 fan được đề cử chức vụ lãnh đạo chủ chốt trúng cử khóa XII

itlab.com.vn - Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng, Phó TT Nguyễn Xuân Phúc, Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng nai lưng Đại Quang đầy đủ trúng cử vào BCH trung ương khóa XII.


Điểm tên mọi Ủy viên 7X trong Ban Chấp hành trung ương khóa XII itlab.com.vn - Trong những gương mặt trẻ trúng cử Ban Chấp hành TƯ khóa XII bao gồm ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Thanh Nghị, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang...


Điểm tên những Ủy viên 7X trong Ban Chấp hành trung ương khóa XII

itlab.com.vn - Trong những gương mặt trẻ trúng cử Ban Chấp hành TƯ khóa XII có ông Nguyễn Xuân Anh, túng bấn thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Thanh Nghị, túng bấn thư tỉnh ủy Kiên Giang...


Báo năng lượng điện tử itlab.com.vn
giáo dục và đào tạo
Quan cạnh bên

Đã đến lúc châu Âu sẵn sàng chuẩn bị cho một hoài bão quốc chống thực sự?


thị trường

Ùn đọng nông sản, phụ thuộc thị trường truyền thống: thở than trường kỳ!


Đảng

Ông Võ Văn Thưởng thao tác làm việc với Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy Khánh Hòa


Quốc hội

“Nội dung sẵn sàng trình Quốc hội trên kỳ họp phi lý cơ phiên bản sẵn sàng”


tổ chức nhân sự

Ông Nguyễn Hiệu giữ chức phó tổng giám đốc Đại học giang sơn Hà Nội


chính trị thôn hội quả đât kinh tế thể dục thể thao văn hóa giải trí điều khoản du lịch
quân sự chiến lược - Quốc chống sức mạnh Đời sống công ty lớn Ô sơn - Xe thiết bị ánh mắt Multimedia technology Sách nói

thiết yếu trị
xã hội
quả đât
kinh tế tài chính
thể dục
văn hóa
vui chơi giải trí
lao lý
phượt
quân sự - Quốc phòng
sức mạnh
Đời sống
doanh nghiệp
Ô đánh - Xe thứ
ánh mắt
Multimedia
công nghệ
Sách nói
BÁO ĐIỆN TỬ itlab.com.vn
gmail.com | toasoan
itlab.com.vnnews.vn

itlab.com.vnnews.vn báo giá quảng cáo


Tổng Biên tập: NGÔ THIỆU PHONG Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Tuyết Yến, Phạm Công Hân, Đặng Thị Khanh Cơ quan công ty quản: ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT nam giới