3 lần đánh quân nguyên mông

Quân Mông Cổ đã khuấy đảo suốt tự Á sang Âu, biết bao giang sơn nghiêng đổ, biết bao vua chúa các nước bị giết, bị cố kỉnh tù. Vậy mà bố lần đoàn quân to con ấy xâm lấn Đại Việt thì cả tía lần chúng phần lớn đại bại.

*

Tranh minh họa trận thủy chiến bên trên sông Bạch Đằng năm 1288 (nguồn internet).

Bạn đang xem: 3 lần đánh quân nguyên mông


Hơn 800 năm trước, vào thế kỷ XIII, cả thế giới tởm hoàng, khiếp đảm về họa Tác-ta của đế chế Mông Cổ. Quân Mông Cổ đã khuấy đảo suốt từ Á sang Âu, từ bờ tây tỉnh thái bình Dương đến biển Hắc Hải ngập ngập trong khói lửa chiến tranh vì chưng chúng khiến ra. Biết bao quốc gia nghiêng đổ, biết bao vua chúa những nước bị giết, bị cầm tù. Vậy mà ba lần đoàn quân khổng lồ ấy xâm lăng Đại Việt thì cả tía lần chúng đều đại bại.

1. Cuộc chống chiến chống đế quốc Mông Cổ lần thứ nhất (1258)

Năm Đinh Tỵ (1257), Hốt Tất Liệt sai một đạo quân vì chưng tướng Ngột Lương Hợp bầu chỉ huy đánh chiếm nước Đại Lý (Vân Nam) rồi sai sứ sang trọng dụ vua Trần Thái Tông về hàng. Vua Trần Thái Tông không chấp nhận, bắt giam sứ Mông Cổ cùng hạ lệnh cho các quan vùng biên ải đề phòng cẩn mật. Bố lần sứ Mông Cổ được cử sang Đại Việt đều không được trở về.

2. Cuộc phòng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông lần thứ nhị (1285)

Sau lúc thôn tính hoàn toàn đất phái mạnh Tống, lập ra Đại Nguyên năm 1279, Hốt Tất Liệt quyết tâm chiếm bằng được nước Đại Việt để mở đường tràn xuống Đông phái nam Á, thực hiện mộng bá chủ thế giới. Tháng 12/1284, Hốt Tất Liệt sai đàn ông là thoát Hoan đem 50 vạn quân lịch sự xâm lược nước ta, dường như còn lệnh điều thêm 10 vạn quân vì chưng Toa Đô chỉ huy từ Chiêm Thành đánh ra Nghệ An nhằm đưa nước ta vào thế bị đánh cả hai đầu.

Tháng 5/1285, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Minh Vương Trần quang Khải, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cùng những tướng lĩnh không giống đưa binh thuyền ra Bắc chuẩn bị chiến dịch phản công. Trần Quốc Tuấn giao Trần quang đãng Khải, Trần Nhật Duật dẫn quân đánh vào những đồn trại ở dọc sông Hồng rồi tiến lên giải phóng Thăng Long. Đích thân Trần Quốc Tuấn kéo quân về Vạn Kiếp đánh chiếm đồn A Lỗ là căn cứ quan liêu trọng bậc nhất của giặc.

Cuối tháng 5/1285, Trần quang Khải mang lại binh thuyền ngược sông Hồng đánh vào những cứ điểm quan tiền trọng của giặc ở Tây Kết với Hàm Tử thắng lợi. Sau chiến thắng Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, quân ta ào ạt tiến lên bao vây Thăng Long, tiến công dữ dội vào quân giặc suốt từ sáng sớm đến tối. Quân giặc mệt mỏi, thiếu thốn lương thực, thực phẩm cùng vũ khí. Bọn chúng liều chết phá vòng vây vượt sông Hồng chạy sang Gia Lâm. Tởm thành Thăng Long sau mấy tháng bị chiếm đã được giải phóng.

Về phía giặc, do sức đã tàn, thế đã yếu, thoát Hoan rút chạy theo hướng Vạn Kiếp. Hưng Đạo Vương với Hưng Ninh Vương chỉ huy quân đón đánh. Chiến sự diễn ra vô cùng quyết liệt ở vùng Quế Võ (Bắc Ninh). Quân thoát Hoan cố sống vượt sông Như Nguyệt lại bị Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đổ quân ra đánh. Quân Nguyên thất bại nặng nề. Tại sông Thương, tàn quân giặc bắc cầu phao để chạy. Đợi khi quân giặc qua cầu, quân ta đổ ra đánh mạnh từ phía hai bên sườn. Bị bất ngờ, đội ngũ quân giặc rối loạn, chen lấn xô đẩy nhau, cầu đồn đại bị đứt, một phần lớn quân giặc rơi xuống sông chết đuối. Đội quân đi sau cũng bị quân ta tập kích tổn vong rất nhiều. Thoát Hoan sai Lý Hằng chỉ huy tàn binh mở đường chạy về biên giới Lạng Sơn. Tại biên giới, Hưng Đạo Vương đã bố trí quân ở những cửa ải hiểm yếu để phục kích chặn giặc. Tại Vĩnh Bình, quân của Hưng Vũ Vương Trần Quốc Hiến đã chờ sẵn. Vừa lúc giặc tới, thương hiệu thuốc độc bắn ra xối xả, thoát Hoan phải đâm vào ống đồng mang lại quân quân nhân khiêng chạy qua biên giới mới bay chết. Các tướng cầm đầu Lý quán và Lý Hằng kẻ bị bắn chết, người bị trúng thương hiệu thuốc độc.

Ở hướng biên giới Tây Bắc, quân của Nakirut Đin cũng tìm kiếm đường chạy trốn về Vân Nam, bị đội dân binh của Hà Đặc, Hà Chương đổ ra chặn đánh, bị tiêu diệt rất nhiều.

Xem thêm:

Sau một tháng phản công quyết liệt, quân dân Đại Việt đã tiêu diệt với quét sạch 60 vạn quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Cuộc phòng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông lần thứ hai kết thúc thắng lợi trả toàn.

3. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông lần thứ tía (1287 - 1288)

Thoát Hoan thấy quân thế của Hưng Đạo Vương rất mạnh, chưa thể phá được bèn nghe lời những tướng, không đúng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp dẫn thủy quân theo đường sông Bạch Đằng về trước còn đường bộ thì không nên Trình Bằng Phi, Trương Quân dẫn binh đi chặn hậu.

Hưng Đạo Vương biết mưu đó bèn không đúng Nguyễn Khoái dẫn binh qua đường tắt lên mé thượng lưu sông Bạch Đằng kiếm gỗ đẽo nhọn bịt sắt đóng khắp giữa sông rồi phục binh chờ. Lúc nào nước thủy triều lên thì đem binh ra khiêu chiến, nhử đến thuyền giặc đi vào chỗ đóng cọc, đúng cơ hội thủy triều xuống thì cù binh lại hết sức nhưng mà đánh. Lại sai Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa dẫn quân lên phục ở ải Nội Bàng (Lạng Sơn) chờ quân giặc chạy đến thì đổ ra đánh.

Thoát Hoan nghe tin thủy quân bị vỡ liền hốt hoảng theo đường bộ chạy về ải Nội Bàng thì gặp quân mai phục của Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh. Trương Quân dẫn 300 quân đi đoạn hậu bảo vệ mang lại Thoát Hoan chạy trốn bị Phạm Ngũ Lão chém chết. Thoát Hoan chạy bay ra được ko kể cửa ải nhưng quân sĩ mười phần tổn hại đến sáu, bảy phần.

Từ ải Nữ Nhi đến núi Kỳ Cấp đều bao gồm quân ta phục sẵn. A chén Xích, Trương Ngọc bị quân ta bắn thương hiệu độc xuống như mưa, cả nhị đều bị chết. Tướng giặc Trình Bằng Phi lấy hết sức bảo vệ thoát Hoan chạy ra Đàn Kỳ qua Lộc Châu rồi lẻn đường tắt chạy về châu Tư Minh. Áo Lỗ Xích đi sau thoát chết, nhặt nhạnh tàn quân theo bay Hoan chạy về yên Kinh.

Như vậy, nước Đại Việt ta dưới triều Trần luôn luôn muốn giữ hòa bình, hữu nghị để xây dựng đất nước, dân chúng được lạc nghiệp, an cư, sống trong cảnh thái bình, hạnh phúc. Nhưng quân xâm lược đã ko để ta yên, cơ hội nào chúng cũng muốn làng tính nước ta. Cả dân tộc ta đoàn kết một lòng đánh giặc cứu nước. Quân dân ta quyết đánh và đã chiến thắng cả ba lần, lần sau oanh liệt hơn lần trước.

Năm 2018, kỷ niệm 730 năm (1288 - 2018) chiến thắng Bạch Đằng cùng kỷ niệm ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên - Mông là dịp để họ ôn lại những bài học lịch sử - bài bác học xây dựng thành lũy trong tim dân để chiến thắng kẻ thù hung bạo và mạnh nhất thế giới thời đó và phát huy hào khí Đông A trong sự nghiệp xây dựng cùng bảo vệ Tổ quốc.

Trần Hồng ĐứcPhó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam(sưu tầm)